Projectes

Curs de manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques

El centre de formació Solidança ha fet una aposta per les formacions relacionades amb les noves tecnologies fotovoltaiques amb l’objectiu de…

Formacio per al manteniment i instal·lacio de sistemes fotovoltaics a l’escola de dones Fandema a Gambia

En el seu afany per transformar Mbolo en un centre d'excel·lència en l'àrea de les Energies Renovables (Tecnologia Solar) i la inclusió de…

Renovant Energies dones impulsant la transició energètica

Formació dirigida a 10 dones durant 4 mesos en un espai de co-creació per adaptar-lo a les necessitats de les empreses o institucions…

Funae Moçambic plantes fotovoltaiques

Com a part dels esforços del Govern de Moçambic, per augmentar l'accés als serveis d'energia elèctrica a les zones rurals, FUNAE - Fons…

Electrificació rural comunitària amb microxarxes solars fotovoltaiques autogestionades a la regió de zanzan costa d’ivori

Abans del projecte no hi havia cap servei elèctric compartit, de manera que va contribuir a augmentar l'accés a l'energia a la comunitat gairebé…

Projecte d’electrificació fotovoltaica del laboratori del CSP Valentín de Pablo Bamako Mali

El projecte va aparèixer davant la necessitat d’oferir una solució en forma de contenidor fotovoltaic al Centre de Salut Primària Valentín de…

Microxarxa a la Cooperativa textil de dones i escola del Douar a Tanafelt Marroc

Electrificar l’escola infantil del Douar i l’edifici de la cooperativa tèxtil de dones per millorar les condicions de treball i educació de les…

Garantir el dret a la salut a la comunitat de Kotiakró en el context global d’emergència mèdica i climàtica

Per englobar i incidir en la vulneració del dret a la salut es proposa un projecte de millora de l’accés a la salut, centrat en la comunitat…

Capacitació, EERR, oxigen mèdic i ESS: un enfocament multisector orientat a la millora de la salut pública a la Província de Chefchaouen

Realització d’assajos de forma estanca (aïllament tècnic i acústic adequats) en equips elèctrics i de generació d’oxigen. Organització i…

Azimut O2: Solucions d’Oxigen mèdic solar

El projecte Azimut O2 té una forta component de gènere, ja que l’objectiu final d’aquest és garantir l’accés al Dret a la Salut que sovint es…

Instal·lació d’un concentrador d’Oxigen a l’Hospital Sant Joan de Déu en Serra Lleona

Habilitar un generador d’oxigen a l’àrea pediàtrica de l’Hospital per tal de contribuir a l’accés d’oxigen mèdic a infants que pateixen una…

INNOWWIDE – Smart Solar Modular Contaner (SSMoC)

El dèficit d'energia contínua, fiable i assequible a les comunitats rurals afecta un percentatge significatiu de la població de l'Àfrica…

Grenada Power System Integrated Assessment Consultancy Project

The overall objective of the project is to improve the efficiency of the grid in Grenada and increase the power generation coming from…

Serveis de consultoria per a la selecció, avaluació i sensibilització d’Institucions Públiques per a la mesura neta solar fotovoltaica Ghana

L'objectiu és seleccionar i avaluar els edificis públics per a la xarxa solar fotovoltaica (NMPV) en el marc del Programa d'Ampliació d'Energies…

Medical Research Centre i LSHTM Uganda

L’obra més gran fins al 2021 realitzada per Azimut permetrà a aquest centre de recerca i investigació reduir la seva petjada de CO2 . A més, la…

Instal·lació fotovoltaica al centre de recerca mèdica de Gàmbia amb contenidor mòbil

S’ofereix una solució transportable. Tots els elements principals (bateries, inversors, cablejat i proteccions elèctriques) es troben dins d’un…

Instal·lació fotovoltaica pel centre de recerca mèdica (MRGC) de Gàmbia

Els objectius del projecte eren, per una banda, dotar al centre d’energia neta i estabilitzar la xarxa elèctrica amb talls freqüents.

Instal·lació fotovoltaica a un celler a Vilamaniscle , Girona

El celler es troba en una zona fora del terreny urbà amb una qualitat de línia elèctrica deficient. Es proposa un sistema autònom amb bateria i…

Sistema Aïllat de xarxa a Sant Feliu de Pallerols, La Garrotxa

Dimensionament i disseny del sistema. Instal·lació del sistema complet. Memòria tècnica de la instal·lació.

Instal·lació autònoma a Penyíscola, Castelló

Dimensionament i disseny del sistema. Instal·lació del sistema complet. Memòria tècnica de la instal·lació.

Comunitat Energètica a Pinell de Brai

Disseny del pla de tècnic i econòmic per la instal·lació fotovoltaica al Pavelló Municipal. Acompanyament en la redacció dels estatuts i la…

Projecte Comunitat Energètica a Sitges

Inclou edificis públics i privats per crear una Comunitat Energètica amb diversos punts de producció. Assessorament jurídic per la creació de la…

Comunitat Energètica de La Bordeta

Inclou edificis públics i privats per crear una Comunitat Energètica amb diversos punts de producció. Assessorament jurídic per la creació de la…

Autoconsum compartit en comunitat de propietaris al barri de Gràcia de Barcelona Camelies 83

El projecte s’ha dissenyat per generar energia elèctrica fotovoltaica per tal d’abastir part del consum dels serveis comuns de l’edifici. Els…

Autoconsum compartit en comunitat de propietaris al Poble Nou de Barcelona

Un dels reptes d’aquest projecte va ser la integració arquitectònica. En aquest projecte es va tenir en compte la integració dels panells solars…

Autoconsum compartit en comunitat de propietaris al barri de Gràcia de Barcelona

Les persones propietàries no volien ocupar tot el terrat per tal de no inutilitzar tot l’espai. Se’l va plantejar una solució amb una estructura…

Instal·lació per a l’Autoconsum una cooperativa d’habitatges al barri de Sants de Barcelona

16 vivendes + local comercial i serveis comuns. Estructura en triangle d’alumini. Estalvi Co2 : 2.99 T/any. Estalvi anual en €: 1791€

Instal·lació per a l’Autoconsum en el dipòsit de Senan, Tarragona

L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder abastir part del…

Instal·lació fotovoltaica de mirador de Castellar de Vallès

El Mirador Centre de Coneixement és un equipament municipal situat a la plaça Major que té per objectiu potenciar l’accés i l’ús de les noves…

Instal·lació fotovoltaica a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder abastir part del…

Redacció de projectes relatius a instal·lacions fotovoltaiques ubicades en equipaments públics

Contratació dels serveis de redacció de 9 projectes relatius a les instal·lacions fotovoltaiques fins a 150 kWp ubicades en equipaments públics…

Instal·lació per a l’Autoconsum a l’Institut Escola Trinitat Nova Barcelona

Gestió del projecte, Dimensionament i disseny dels sistemes, Instal·lació, Legalització. Valor afegit: Estalvi anual Co2: 11.919kg

Instal·lació per a l’Autoconsum en Edifici municipal de l’arxiu de Sant Andreu

Pioners en l’autoconsum a Sant Boi. Van apostar per la fotovoltaica abans que deroguessin l’impost al Sol i ja han amortitzat la seva…

Projectes Bimsa

Serveis de redacció de projectes executius per la implantació de sistemes fotovoltaics dins del desenvolupament del programa "Impuls Generació…

Instal·lació per a l’Autoconsum en Nau Industrial Sant Fruitós de Bages

Es busca la reducció de les despeses fixes per tal d’abaratir els costos de producció. La implantació del sistema fotovoltaic ha ajudat a…

Instal·lació per a l’Autoconsum en el dipòsit municipal d’aigua Olesa de Montserrat

La Comunitat Minera Olesana es va plantejar reduir part de les despeses elèctriques degut a l’alt consum energètic. Volien fer una gestió…

Instal·lació per a l’Autoconsum al Cosmocaixa Barcelona

Aquest projecte es basa en l’aprofitament de l’espai disponible. Es va utilitzar diverses cobertes amb diferents inclinacions i orientacions i,…

Instal·lació per a l’Autoconsum en Nau Logística, Sant Boi de Llobregat

Pioners en l’autoconsum a Sant Boi. Van apostar per la fotovoltaica abans que deroguessin l’impost al Sol i ja han amortitzat la seva…