De la fusta al sol. Servifuster canvia a l’energia solar.


De la fusta al sol. Aquesta empresa dedicada a la fusteria fa el canvi a l’energia solar.

Client: Servifuster

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny del sistema.

  • Instal·lació del sistema complet.

  • Memòria tècnica de la instal·lació.

Valor afegit:

Per tal d’aprofitar el màxim espai a la coberta s’ha aprofitat també la cara nord. Per tal d’optimitzar la producció en aquesta vessant, s’han muntat els mòduls a contrapèl mitjançant una estructura en triangles d’alumini.

Estalvi CO2: 8.2 tones/any

Dades tècniques:

Any: 2023

Ubicació: Cornellà de Llobregat

23 kWp de potència

Quantitat total de mòduls: 56

Producció anual estimada: 33.982 kWh

Superfície: 109 m2