Impulsant la transició energètica a Gàmbia


Projecte de consultoria:

NAMA1 i NAMA2: Impulsant la transició energètica a Gàmbia

NAMA1: Estudi d’estabilitat de la xarxa i implicacions

Un dels aspectes fonamentals per implementar amb èxit els projectes NAMA1 i NAMA2 és avaluar l’estabilitat de la xarxa elèctrica existent i comprendre l’impacte que tindran les noves plantes fotovoltaiques en aquest sistema. Amb aquest objectiu, es va realitzar un estudi d’estabilitat de la xarxa en col·laboració amb l’empresa eRoots Analytics.

Aquest estudi ha permès analitzar les dades recopilades i determinar els canvis necessaris per integrar les noves plantes fotovoltaiques a la xarxa existent. S’han tingut en compte factors com la capacitat actual de generació, els perfils de càrrega, la infraestructura de la xarxa i altres variables rellevants per assegurar una integració adequada i una transició suau cap a fonts d’energia més netes.

NAMA2: Escalabilitat cap a un futur sostenible

Un dels resultats clau del projecte NAMA1 ha estat l’assessorament proporcionat per determinar la viabilitat d’incrementar la capacitat fotovoltaica fins a assolir la instal·lació de 30 MW addicionals a Gàmbia. Aquesta segona fase del projecte, coneguda com NAMA2, representa un pas significatiu cap a un futur sostenible en la generació d’electricitat a Gàmbia.

 

Amb la implementació dels 10.5 MW de capacitat fotovoltaica dels projectes NAMA1 i NAMA2, Gàmbia reduirà significativament la seva dependència dels combustibles fòssils i, al mateix temps, disminuirà les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a la producció d’electricitat. A més, aquesta transició cap a fonts d’energia renovable contribuirà a la millora de la seguretat energètica i a la promoció del desenvolupament sostenible del país.