+ descarbonització + sobirania energètica + rendibilitat

Davant la gran demanda d’energia de la nostra societat, i mentre les estratègies d’estalvi energètic no assoleixen els objectius necessaris, la generació d’energia a mitja i gran escala ha de ser neta, sostenible, descentralitzada i rentable.

Azimut 360 som especistes en Parcs Solars, ja sigui sobre coberta o sobre terreny.

Serveis que oferim:

  • Estudis de viabilitat legal, administrativa i tècnica
  • Estudi de viabilitat econòmica i de finançament
  • Enginyeria i posta en marxa
  • Tramitació de permisos i legalització de la planta
  • Gestió de projectes, direcció d’obres, execució
  • Monitorització, manteniment i seguiment postvenda
  • Projectes claus en mà d’energia solar fotovoltaica

Hi ha moltes maneres de fer llum…

Passa’t a l’energia neta i suma.

Contacta'ns!