Cap a la Internacionalització digital amb Acció 2023


Cap a la Internacionalització digial amb els cupons E-trade d’Acció 2023.

Generalitat de Catalunya

accio-logo

Tasques desenvolupades:

Aquest procés per a la promoció a través de canals digitals, l’hem realitzat amb l’assessorament dels experts de Matteria amb qui hem treballat en quatre fases:

    1. Situació Inicial: Anàlisi de la nostra situació actual, identificant les nostres fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces en relació amb la nostra expansió a l’Àfrica.
    2. Estratègia digital: Desenvolupament d’una estratègia digital personalitzada, orientada a maximitzar la nostra presència en línia i aprofitar les oportunitats d’exportació a l’Àfrica.
    3. Pla d’acció: Definició de les accions concretes que cal dur a terme per implementar l’estratègia, incloent-hi objectius específics, terminis i responsabilitats.
    4. Tancament: Una vegada implementat el pla, seguiment i avaluació dels resultats per assegurar el compliment dels objectius i l’èxit de la nostra expansió a l’Àfrica.

Valor afegit:

Any: 2023

Enguany hem estat treballant el projecte de cupons E-trade que hem desenvolupat amb l’assessorament de Matteria juntament amb ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest projecte és impulsar la competitivitat del teixit empresarial català, proporcionant una plataforma d’assessorament expert en àmbits crucials com la innovació, la internacionalització, la sostenibilitat i la transformació tecnològica de la indústria.

La nostra economia cada dia és més global, i per això la internacionalització de la nostra cooperativa és una prioritat estratègica. Aquesta línia de cupons d’internacionalització que ens han ofert a través d’aquest projecte ens ha permès planificar i executar la nostra intervenció digital especialment en els països africans on tenim més incidència.

Gràcies a aquesta iniciativa d’ACCIÓ, ara estem millor preparats i preparades per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats de la internacionalització.