Transformació Solar a la Indústria Càrnia de Menorca


Transformació solar a l’empresa Càrnies Víper a Menorca.

logo cáricas víper

Tasques desenvolupades:

Instal·lació fotovoltaica per autoconsumo de 220kW amb limitació de l’excedents a 100kW (interconnexió a baixa tensió); venda d’excedents a través de representant de mercat.

S’han instal·lat 500 panells solars que està estimat que produiran 312.939 kWh/any per cobrir bona part del consum energètic de la empresa.

Valor afegit:

Any: 2023

Les empreses càrnies acostumen a tenir grans consums elèctrics degut a les grans superfícies de refrigeradors i congeladors per desar els seus productes.

Una àmplia coberta i l’elevat consum elèctric fa que aquest tipus d’empreses es beneficiïn enormement de les avantatges de l’energia solar fotovoltaica amb retorns de la inversió entre 4 i 6 anys.