Instal·lació per a l’Autoconsum compartit en comunitat de propietaris al Poble Nou de Barcelona


Autoconsum compartit de 16 kWp en edifici comunitari al barri del Poble Nou de Barcelona

Client: 7 vivendes de l’edifici i serveis comuns

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

Un dels reptes d’aquest projecte va ser la integració arquitectònica. En aquest projecte es va tenir en compte la integració dels panells solars a la coberta arrodonida i de tipus xapa per tal de buscar el millor efecte estètic i evitar l’efecte vela.

Dades tècniques:

Any: 2022

Sistema d’autoconsum compartit amb comptador d’energia neta en coberta corba i connectat a xarxa.

Potència instal·lada: 13,5 kWp

Producció específica (kW): 16.238  kWh/any

Quantitat total de mòduls: 30

 

Estalvi Co2 : 3.9 T/any