Instal·lació per a l’Autoconsum compartit en comunitat de propietaris al barri de Gràcia de Barcelona Camelies 83


L’energia solar ja dota d’electricitat als serveis comuns d’aquest edifici al barri de Gràcia de Bacrelona

Client: Comunitat de veïns i veïnes al Carrer Camèlies

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

El projecte s’ha dissenyat per generar energia elèctrica fotovoltaica per tal d’abastir part del consum dels serveis comuns de l’edifici. Els excedents s’ aboquen a la xarxa i van a compensar. D’aquesta manera els veïns i veïnes de l’habitatge ha n pogut veure disminuir la despesa elèctrica comuna.

Dades tècniques:

Any: 2019

Sistema d’autoconsum i 8.04 kWp en coberta plana i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 1.739  kWh/any

Quantitat total de mòduls: 24