Comunitat Energètica de La Bordeta


Projecte de Comunitat Energètica de La Bordeta

La Comunitat Energètica de La Bordeta vol gestionar de forma comunitària la producció, distribució i ús d’energia neta.

La CELB és una cooperativa de consumidores i usuàries sense ànim de lucre que vol proveir de serveis energètics a La Bordeta i els barris propers.

Està impulsada per veïnes individuals i entitats de l’Economia Social i Solidària del barri.

Client: Batec

Tasques desenvolupades:

  • Estudi Tècnic: Dimensionament i disseny dels sistemes de producció. Inclou edificis públics i privats per crear una Comunitat Energètica.
  • Estudi Jurídic: Assessorament jurídic per la creació de la comunitat i les cessions de cobertes.

Dades tècniques:

Any: 2022

Sistema de 129.8 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 197.5MWh/kW/any

Quantitat total de mòduls: 288

Més info: https://comunitatbordeta.batec.coop/

Projecte en curs