Projecte Comunitat Energètica a Sitges


Client: Ajuntament de Sitges

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Estudi Tècnic: Inclou edificis públics i privats per crear una Comunitat Energètica amb diversos punts de producció.
  • Estudi Jurídic: Assessorament jurídic per la creació de la comunitat i les cessions de cobertes.

Dades tècniques:

Any: 2022

Sistema de 100 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 150.3 MWh/kW/any

Quantitat total de mòduls: 264