Impulsem la Comunitat Energètica a Pinell de Brai- Solbrai


Impulsem Comunitat Energètica Pinell de Brai

Pinell de Brai és un municipi de la Terra Alta que ha apostat per una transició energètica respectuosa amb el seu model de territori. Lluny de donar suport a les macro instal·lacions que afecten al paisatge han apostat per la creació d’una cooperativa que doni part del servei elèctric als veïns i veïnes que s’hi afegeixin a partir de camps solars que s’instal·laran en cobertes del municipi.

Client: Promou Ajuntament de Pinell de Brai i Gepec

Tasques desenvolupades:

  • Disseny del pla de tècnic i econòmic per la instal·lació fotovoltaica al Pavelló Municipal.
  • Acompanyament en la redacció dels estatuts i la creació de la cooperativa Solbrai.
  • Presentació oficial de la Comunitat Energètica. Suport en la difusió i comunicació del projecte.

Valor afegit:
Creació de la cooperativa Solbrai. (www.solbrai .cat)

Dades tècniques:

Any: 2021

Sistema de 100 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 1.427 kWh/kW/any

Quantitat total de mòduls: 400