Instal·lació fotovoltaica aïllada de la xarxa general elèctrica a Penyíscola, Castelló


Client: Particular

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny del sistema

  • Instal·lació del sistema complet amb bateries per a sistema aïllat

  • Memòria tècnica de la instal·lació

Dades tècniques:

Any: 2019

Sistema fotovoltaic autònom de 2.7 kW

Quantitat total de mòduls: 9