Instal·lació per a l’Autoconsum compartit en comunitat de propietaris al barri de Gràcia de Barcelona


Autoconsum compartit al barri de Gràcia Barcelona,  6kWp en la coberta de l’edifici comunitari a repartir entre 16 vivendes un local i els serveis comuns

Client: Comunitat de veïns i veïnes al Barri de Gràcia de Bacrelona

Valor afegit:

Les persones propietàries no volien ocupar tot el terrat per tal de no inutilitzar tot l’espai. Se’ls va plantejar una solució amb una estructura inclinada, aprofitant el muret del terrat, amb perfilaria d’alumini i llast de formigó. Aquesta estructura els va permetre guanyar terreny a la coberta i començar a estalviar amb l’energia solar.

Estalvi Co2 : 3.9 T/any

 

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionat i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Dades tècniques:

Any: 2022

Sistema d’autoconsum compartit amb comptador d’energia neta en coberta plana i connectat a xarxa.

kWp instal·lats: 6.95kWp

Producció anual  específica (kW): 7.905  kWh/any

Quantitat total de mòduls: 12