Instal·lació per a l’Autoconsum una cooperativa d’habitatges al barri de Sants de Barcelona


Client: 16 vivendes + local comercial i serveis comuns

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

Estructura en triangle d’alumini.

Estalvi Co2 : 2.99 T/any

Estalvi anual en €: 1791€

Dades tècniques:

Any: 2020

Sistema d’autoconsum de  8 kWp en coberta plana i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 1483  kWh/any

Quantitat total de mòduls: 20