Instal·lació per a l’Autoconsum en el dipòsit de Senan, Tarragona


Client: Ajuntament de Senan

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder abastir part del consum del sistema de bombeig d’aigua del municipi.

Dades tècniques:

Any: 2020

Sistema de 4.9 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 817.500 kWh/any

Quantitat total de mòduls: 9