Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 25,92 kWp sobre la coberta de mirador de Castellar de Vallès


Client: Ajuntament de Castellar del Vallès

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

El Mirador Centre de Coneixement és un equipament municipal situat a la plaça Major que té per objectiu potenciar l’accés i l’ús de les noves tecnologies, la innovació i la creativitat a Castellar, així com difondre activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia.

L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament. Alhora, aquesta instal·lació pretén reduir la factura elèctrica i esdevenir un equipament més autònom i competitiu al reduir la seva dependència energètica.

Dades tècniques:

Any: 2020

Sistema de 25,92kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 1.571 kWh/kW/any

Quantitat total de mòduls: 65