Una biblioteca més sostenible: Instal·lació fotovoltaica a la Jordi Rubió i Balaguer


Una biblioteca més sostenible: Instal·lació fotovoltaica a la Jordi Rubió i Balaguer

Client: Ajuntament de sant Boi

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.

Alhora, aquesta instal·lació pretén reduir la factura elèctrica i esdevenir un equipament més autònom i competitiu al reduir la seva dependència energètica.

Dades tècniques:

Any: 2020

Sistema de 40,040 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Quantitat total de mòduls: 88