Redacció de projectes relatius a instal·lacions fotovoltaiques fins a 150kWp ubicades en equipaments públics


Client: Bimsa

Tasques desenvolupades:

  • Redacció de projectes

Valor afegit:

Contratació dels serveis de redacció de 9 projectes relatius a les instal·lacions fotovoltaiques fins a 150 kWp ubicades en equipaments públics amb mesures de contratació pública sostenible.

Dades tècniques:

Any: 2019

Projectes per instal·lacions fotovoltaiques fins a 150kWp