Instal·lació per a l’Autoconsum a l’Institut Escola Trinitat Nova, Barcelona


Client: Ajuntament de Barcelona

Tasques desenvolupades:

  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

Estalvi anual Co2: 11.919kg

Dades tècniques:

Any: 2019

Sistema de 27.8 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 36.335 kWh/kW/any

Quantitat total de mòduls: