Instal·lació per a l’Autoconsum en Edifici municipal de l’arxiu de Sant Andreu


Client: Ajuntament de Barcelona

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

Pioners en l’autoconsum a Sant Boi. Van apostar per la fotovoltaica abans que deroguessin l’impost al Sol i ja han amortitzat la seva instal·lació estalviant en la factura elèctrica.

L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament. Alhora, aquesta instal·lació pretén reduir la factura elèctrica de l’Arxiu i esdevenir un equipament més autònom i competitiu al reduir la seva dependència energètica.

La instal·lació s’ha dissenyat de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica generada de forma renovable abocant els excedents a la xarxa.

Dades tècniques:

Any: 2019

Sistema de 12 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 1.463 kWh/kW/any

Quantitat total de mòduls: 46