Assessorament tècnic i supervisió en la construcció d’un sistema de malla a Zarqa


Client: Hashemite University
Localitat: Zarqa, Jordània
Potència fotovoltaica: 5 MWp
Producció anual estimada: 7.000 MWh/any
Estalvi anual CO2: 2.156.000 kg de CO2 eq

Tasques desenvolupades:

  • Gestió tècnica del projecte.