Serveis de consultoria per a la selecció, avaluació i sensibilització d’Institucions Públiques per a la mesura neta solar fotovoltaica


Programa d’Energies Renovables d’Ampliació de Ghana (SREP) –Projecte ID No.: P-GH-F00-013/014

Client: Ministeri d’Energia (Ghana) – Banc Africà de Desenvolupament

Localitat: Ghana

Tasques realitzades:

  • Identificació i selecció d’edificis d’institucions públiques a incloure en el projecte
  • Avaluació del consum energètic dels edificis de les institucions públiques
  • Determinació de l’Àrea disponible per a instal·lació de sistemes fotovoltaics i disseny preliminar de solar fotovoltaic
  • Avaluació de la sostenibilitat de cadascun dels edificis

Breu descripció del projecte:

Objectiu general:

L’objectiu és seleccionar i avaluar els edificis públics per a la xarxa solar fotovoltaica (NMPV) en el marc del Programa d’Ampliació d’Energies Renovables (SREP) per reduir els costos del consum d’energia en instal·lacions públiques i contribuir a la consecució d’un objectiu de política d’energia renovable del 10% a Ghana.

Objectiu del contracte:

L’objectiu d’aquest tractat era realitzar estudis de viabilitat en edificis públics de Ghana per avaluar les possibilitats d’instal·lar sistemes fotovoltaics solars de mesura neta (NMPV).