Consultoria; avaluació integrada del sistema elèctric de Grenada


Projecte de consultoria: avaluació integrada del sistema elèctric a Grenada

Client: UNDP

Localitat: Grenada

Tasques realitzades:

  • Preveure la demanda de càrrega fins al 2035.
  • Identificar les fonts de RE més rendibles, i les seves ubicacions, per ser incloses a la xarxa elèctrica.
  • Avaluar l’estat actual de la xarxa elèctrica i proposar actualitzacions de la xarxa tenint en compte l’evolució de la demanda i la penetració de les fonts de RE.
  • Proposar un primer pla d’inversions per aconseguir actualitzacions de la xarxa i dels sistemes de generació.
  • Analitzar les solucions (eines) actuals del mercat disponibles i seleccionar-ne un conjunt que permeti a GRENLEC replicar el present estudi.

Breu descripció del projecte:

Objectiu general:

L’objectiu general del projecte és millorar l’eficiència de la xarxa a Granada i augmentar la generació d’energia procedent de fonts d’energia sostenibles.

Objectiu del contracte:

L’objectiu d’aquest estudi és dur a terme una avaluació integrada del sistema elèctric a Grenada per millorar la resiliència de la xarxa i augmentar la penetració de recursos intermitents de generació renovable de menor cost. L’estudi ha d’elaborar un pla d’inversions prioritzat i costós, enumerant els probables projectes en curs.

Projecte d’ intercooperació:

Logo Aiguasol