Tecnologia solar implementada en contenidors modulars. INNOWWIDE


Tecnologia solar per a contenidors modulars – Smart Solar Modular Contaner (SSMoC)

Client: INNOWWIDE – Comissió Europea  (Horizon 2020)

Localitat: Ghana

Tasques realitzades:

  • Estudis de mercat
  • Conceptualització de productes
  • Pla de desenvolupament de productes
  • Producció de materials de difusió
  • Tallers i reunions amb socis potencials

Breu descripció del projecte:

Objectiu general:

El dèficit d’energia contínua, fiable i assequible a les comunitats rurals afecta un percentatge significatiu de la població de l’Àfrica subsahariana. A conseqüència de la demanda de fonts alternatives d’energia, qualsevol solució que asseguri un flux continu de poder és de gran interès per a la societat. En aquest context, el desenvolupament d’un contenidor modular solar intel·ligent (SSMoC) té moltes promeses. El projecte té com a objectiu desenvolupar una solució solar fotovoltaica modular, en contenidoritzada i fabricada localment amb capacitats integrades d’intel·ligència i autoaprenentatge que sigui fàcil de transportar, instal·lar, configurar i utilitzar.

Objectiu del contracte:

El SSMoC (anomenat Sunbow 360) ha estat identificat com una solució potencial per proporcionar accés a l’energia i promoure l’autoconsum d’energia en contextos amb baixes taxes d’electrificació o amb una qualitat d’electricitat limitada del subministrament. La Intel·ligència artificial integrada (IA) del sistema permetrà el dimensionament òptim de la solució, que ha estat identificada com una de les fases crucials de l’execució d’aquestes instal·lacions en termes de viabilitat econòmica, tenint en compte dades ambientals, socials i econòmiques claus. La IA integrada també permetrà optimitzar les operacions, la gestió i el manteniment del sistema durant la vida útil dels contenidors, ja que disminuirà els costos del sistema, simplificarà la gestió de la solució en benefici dels actors implicats corresponents i augmentarà la vida útil dels components com les bateries.