Estructures solars elevades: la solució per aprofitar l’espai al màxim en les cobertes comunitàries


Estructures solars elevades: la solució per aprofitar l’espai al màxim en els edificis comunitàris

Client/a: Comunitat Energètica de la Bordeta

Tasques desenvolupades:

  • Projecte executiu
  • Direcció facultativa
  • Instal·lació
 • Dades tècniques
  • ⚡ 6.27 kWp de potència instal·lada
  • 🔌 Potència nominal de 6 kW
  • 🔧 Amb 11 mòduls solars
  • 💡 Estimem una producció anual de 8.559 kWh/any
  • 📐 superficie utilitzada 28m2

Valor afegit:

Any: 2023

Solució Autoconsum compartit

Sovint, un dels grans problemes de les cobertes comunitàries és la manca d’espai per posar les plaques solars. Una de les solucions es troba en implementar estructures elevades que permeten aprofitar al màxim l’espai disponible.

Es proposa:

 • Estructura Elevada en Coberta:  A Barcelona, hi ha normatives i regulacions específiques que cal complir en relació amb la instal·lació de sistemes solars en edificis. Això inclou restriccions sobre l’altura, la distància de les plaques respecte a la vora de la coberta, entre altres. En aquesta instal·lació s’han respectat aquests gàlibs per garantir que la instal·lació compleix amb totes les normatives locals. S’ha projectat amb una inclinació de 30º per tal de no superar les alçades permeses i assegurar que des del carrer l’estructura no serà visible.
 • Solució autoconsum compartit: Aquest sistema per compartir energia a partir d’un comptador de generació neta permetrà distribuir l’electricitat entre les unitats consumidores de la Comunitat energètica de la Bordeta

🍃 Estalvi en CO2: 6.419 kg/CO2/any