Autoconsum solar 25kWp a Vilalta Studio, Barcelona


Client: Vilalta Studio
Localitat: Barcelona
Potència fotovoltaica: 25 kWp
Producció anual estimada:  35.866 kWh/año
Estalvi anual CO2: 8.649 kg. / CO2 /any

Descripció:

La nau és d’un estudi d’arquitectura on ja tenien una vidriera fotovoltaica. S’ha fet l’ampliació de plaques solars a la coberta per tal d’augmentar la producció elèctrica i aconseguir un major autoconsum.

 

Tasques desenvolupades:

  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Formació als instal·ladors.
  • Instal·lació.