Projecte d’electrificació fotovoltaica del laboratori del CSP Valentín de Pablo Bamak, Mali


Ubicació: Bamako (Mali)

Objectius:

  • Assegurar el funcionament dels aparells de laboratori sense necessitat de connexió a la xarxa elèctrica, per tal de no dependre dels talls de subministrament.
  • Reduir la factura elèctrica del Centre de Salut Primària Valentín de Pablo a partir de la generació amb energia fotovoltaica.
  • Transferir els coneixements d’instal·lacions fotovoltaiques als tècnics locals amb l’objectiu que siguin ells mateixos els responsables del manteniment de la instal·lació.

Promotor/finançador: Probitas Foundation

Valor afegit:

El projecte va aparèixer davant la necessitat d’oferir una solució en forma de contenidor fotovoltaic al Centre de Salut Primària Valentín de Pablo de Bamako per poder fer front a l’increment de la despesa elèctrica degut a la instal·lació d’un nou equipament de laboratori.

Davant d’aquesta situació es va proposar dissenyar, instal·lar i posar en funcionament un sistema autònom per a abastir d’energia el laboratori. La solució triada va ser una instal·lació fotovoltaica dimensionada segons els consums del laboratori, amb un sistema d’emmagatzematge d’energia a partir de bateries i una monitorització via internet per poder dur un millor seguiment de la instal·lació. Els equips es van instal·lar dins d’un contenidor industrial per tal de facilitar-ne el trasllat en cas que fos necessari.

D’altra banda es va aprofitar la realització de la instal·lació per tal de dur a terme una formació a un grup de tècnics de Bamako : d’aquesta manera es va realitzar una transferència de coneixements alhora que s’assegura un bon manteniment local del sistema.

Accions:

  • Disseny del sistema fotovoltaic i elaboració del projecte tècnic executiu, d’acord amb l’estudi de demanda d’energia del laboratori.
  • Procediment de negociació i compra dels equips i subministrament a Mali.
  • Compra i enviament del material pel transport marítim.
  • Treballs d’enginyeria civil realitzats localment i realització dels suports per a les estructures de la instal·lació fotovoltaica.
  • Disseny i Impartició del curs de formació per al manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions fotovoltaiques

Activitat: Instal·lació dels equips i posada en marxa del sistema fotovoltaic, juntament amb els estudiants del curs.