Capacitació, EERR, oxigen mèdic i ESS: un enfocament multisector orientat a la millora de la salut pública a la Província de Chefchaouen


Ubicació: Chefchaouen, Marroc

Període: Febrer 2021 a febrer 2023

Finançat: Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament. El soci institucional del projecte és la Delegació de Salut de Chefchaouen.

Accions:

 • Realització d’assajos de forma estanca (aïllament tècnic i acústic adequats) en equips elèctrics i de generació d’oxigen.
 • Organització i estocatge d’equips tecnològics i d’instrumentació i mesura per a la realització de tasques de R+D+i.
 • Muntatge de prototipus (banc de treball) i futur muntatge de producte.
 • Comunicació i difusió del projecte.

Instal·lació:

 • Millora de l’autonomia energètica.
 • Millorar de la qualitat de l’electricitat.
 • Assegurar la disponibilitat d’electricitat 24/7.

Tasques realitzades:

 • Estudi demogràfic. Mostreig de la població.
 • Formació i capacitació del personal sanitari dels diversos centres implicats.
 • Divulgació entre la població de les comunes afectades.
 • Disseny i gestió del projecte d’instal·lació fotovoltaica.
 • Direcció d’obra.