Instal·lació per a l’Autoconsum en el dipòsit municipal d’aigua de Olesa de Montserrat


Client: Comunitat Minera Olesana

Tasques desenvolupades:

  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

Estalvi anual de CO2 (Tones/any): 21,8 Tones

La Comunitat Minera Olesana es va plantejar reduir part de les despeses elèctriques degut a l’alt consum energètic. Volien fer una gestió ecologista i per això van optar per fer el canvi a l’energia neta amb fotovoltaica.

Així, aconseguien, també, una important reducció del la petjada de carboni deixant d’emetre cada any gairebé 22 Tones de co2 a l’atmosfera.

Van apostar per la intercooperació entre cooperatives.

Dades tècniques:

Any: 2021

Sistema de 49.28 kWp coplanar en coberta i connectat a xarxa.

Quantitat tota de mòduls: 112

Producció anual: (kWh/any) 70.815 kWh/any