Instal·lació per a l’Autoconsum en Nau Industrial, Sant Fruitós de Bages


Client:MIKALOR

Autoconsum de 240 kWp a Mikalor a Sant Fruitós de Bages

Tasques desenvolupades:

  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

Estalvi anual de CO2: 143.500 kg

Es busca la reducció de les despeses fixes per tal d’abaratir els costos de producció. La implantació del sistema fotovoltaic ha ajudat a aquesta nau industrial a reduir la seva despesa elèctrica.

Dades tècniques:

Any: 2019

Sistema de 239,6 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció anual: 350.000kWh