Plantes fotovoltaiques Moçambic


Microxarxes elèctriques Funae Moçambic

Ubicació: Moçambic

Client/promotor: FUNAE

 

Valor afegit:

Aquest projecte, s’emmarca dins dels esforços del Govern de Moçambic per augmentar l’accés als serveis d’energia elèctrica a les zones rurals.

FUNAE – Fons d’Energia pretén electrificar, per una banda, els Llocs Administratius de Chintolo al Districte de Cahora Bassa, Xipera al Districte de Maràvia, Província de Tete i, per l’altra, Mapulanguene, al Districte de Magude,  Província de Maputo, a través de plantes fotovoltaiques.

Amb aquesta intenció, la FUNAE pretén construir plantes fotovoltaiques de 60 i 100 kWp. Es vol proporcionar serveis bàsics d’energia elèctrica a aquestes localitats, per millorar la qualitat de vida i augmentar l’accés a les fonts d’energia al país.

Les plantes fotovoltaiques han d’ estar preparades per a la interconnexió a la xarxa de distribució.