Formació per al manteniment i instal·lació de sistemes fotovoltaics a l’escola de dones “Fandema” a Gàmbia


Formació en instal·lacions i manteniment de sistemes fotovoltaics a l’escola de dones Fandema a Gàmbia

Període: de juliol a octubre de 2021

Client: Fandema

Objectiu:

Implementar cursos de formació avançada, especialment, per a un grup d’alumnes i formadores dels cursos d’instal·lació d’Energies Renovables de l’Escola de dones Fandema.

Ubicació: Tujereng, Gàmbia

Instal·lació:

  • Micro-xarxa amb camps solar de 4.2kW
  • Capacitat d’emmagatzematge de 24kWh C100

Accions:

Formació que consta de 4 mòduls

  • Ressolució de problemes i manteniment preventiu
  • Dimensionar i dissenyar un sistema autònom fotovoltaic domèstic
  • Sistemes solars de bombament d’aigua
  • Mida, disseny, manteniment i Comunicació així com la sincronització de sistemes integrats

Valor afegit

En el seu afany per transformar Mbolo en un centre d’excel·lència en l’àrea de les Energies Renovables (Tecnologia Solar) i la inclusió de gènere en el sector, era necessari i digne iniciar un programa avançat d’Instal·lació Solar per nodrir el sector de la tecnologia solar amb operadors solars ben equipats.

Particularment, aquests mòduls formatius són únics per al sector solar de Gàmbia. El Centre de Desenvolupament i Formació de Dones Fandema pretén convertir-se en una instal·lació innovadora per acollir educació ambiental, inspirant solucions sostenibles i un centre demostratiu d’energies renovables i eficiència energètica per facilitar el desplegament d’energies renovables a Gàmbia per contribuir a les ambicions del país per a un sector energètic descarbonitzat (del 2% del mix energètic al 40%).