Suport a la creació d’un títol universitari en energies renovables i enfortiment de les polítiques públiques en ER i economia cooperativa a Tànger-Tetuan, Marroc


Suport a la creació d’un títol universitari en energies renovables i enfortiment de les polítiques públiques en ER i economia cooperativa a Tànger-Tetuan, Marroc

Client: Diputació de Barcelona
Localitat: Tangier-Tetouan, Marroc
Potència fotovoltaica: 2,3 kWp
Producció anual estimada: 3.220 kWh/any
Estalvi anual CO2: 991,76 kg de CO2 eq

Tasques desenvolupades:

  • Coordinació del projecte.
  • Gestió tècnica.
  • Formació.