Instal·lació fotovoltaica pel centre de recerca mèdica (MRGC) de Gàmbia


Valor afegit:

Els objectius del projecte eren, per una banda, dotar al centre d’energia neta i estabilitzar la xarxa elèctrica amb talls freqüents.

Aquesta instal·lació es va dur a terme, només, amb l’equip format per 38 dones de Fandema dins del marc del projecte educatiu d’aquesta associació de Mbolo.

La transferència de coneixement era un dels principals objectius del projecte, Azimut360 va oferir formació a l’equip d’instal·lació a través de classes en línia i presencials, que cobrien conceptes bàsics i avançats sobre disseny solar, dimensionament, regulacions, muntatge de les estructures, cablejat elèctric, protecció i funcionament i manteniment de la planta solar.

CO2:  199 Tones des de la posada en marxa

Dades tècniques:

501,33kWp instal·lats en 16 cobertes de dos centres: Fajara i Keneba.

Producció anual: 79,2 mWh generats en els dos primers mesos operativa.