Instal·lació fotovoltaica al centre de recerca mèdica de Gàmbia amb contenidor mòbil


Valor afegit:

S’ofereix una solució transportable. Tots els elements principals (bateries, inversors, cablejat i proteccions elèctriques) es troben dins d’un contenidor marítim de 20 peus.

Walikunda és un petit centre de recerca a Gàmbia, situat en una zona remota. El fet de tenir un contenidor permet desplaçar la producció d’energia a un nou emplaçament per fer recerca des d’un altre indret en el cas que sigui necessari.

El sistema és de fàcil instal·lació, ja que tots els equips van precablejats i preconfigurats des del taller.

Dades tècniques:

Núm. panells: 77 panells de 390. 30.03 kWp

Kwh instal·lats: Sistema de bateries d’àcid plom a 48 V. 24 cel·les OPzV de 3270 Ah.

Capacitat total: 156,96 kWh

Producció anual estimada: 43,8 MWh