Instal·lació fotovoltaica a un celler a Vilamaniscle , Girona


Client: Particular

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny del sistema.

  • Instal·lació del sistema complet.

  • Memòria tècnica de la instal·lació.

Valor afegit:

El celler es troba en una zona fora del terreny urbà amb una qualitat de línia elèctrica deficient. Es proposa un sistema autònom amb bateria i suport amb generador dièsel per aconseguir la total autonomia del sistema.

Tot i que el camp solar era de bon principi petit, s’han fet ampliacions d’aquest a mesura que han augmentat el consum elèctric amb la incorporació d’una aerotèrmia.

Estalvi CO2: 6.85 tones/any

Dades tècniques:

Any: 2022

1.920kWp de potència

Quantitat total de mòduls: 6

Conjunt de bateria estacionària de Pb-àcid tubular de 48V nominals, formada per 24 vasos de 2V i capacitat de 568Ah a C120.

Inclou petit generador dièsel de suport.