Formació en estudis de viabilitat d’instal·lacions fotovoltaiques per a edificis municipals a Marroc


Formació per a tècnics en estudis de viabilitat d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Promotor:

ajuntament-de-barcelona-azimut360
Tasques desenvolupades:

En els últims mesos, Azimut360 ha tingut el privilegi de col·laborar amb An^mar en un projecte destinat a fomentar la transició energètica a la regió nord del Marroc. Aquest projecte abasta un programa integral destinat a impartir competències tècniques a diverses comunitats, incloses Tetuan, Chefchaouen, M’Diq i Martil.

L’objectiu principal del projecte és contribuir activament al procés de transició energètica promovent pràctiques comunitàries exemplars i emfatitzant la importància crítica dels sistemes fotovoltaics per a les empreses. Azimut360 ha desenvolupat un rigorós programa de formació d’una setmana de durada que estableix una estructura sòlida de gestió de projectes, millora les capacitats dels tècnics en el camp de l’energia fotovoltaica i facilita l’intercanvi de bones pràctiques comunitàries.

Valor afegit:

Any: 2023

La formació se centra principalment a reduir la bretxa entre els coneixements elèctrics existents dels tècnics i el context específic dels sistemes fotovoltaics a través d’un curs complet de quatre dies. Aquest curs cobreix tots els aspectes essencials d’una instal·lació fotovoltaica amb èxit.

A més, la formació inclou un mòdul pràctic de dos dies durant el qual tècnics, acompanyats pels nostres enginyers qualificats, realitzen aixecaments in situ en diversos edificis municipals. Això els permet avaluar la viabilitat de la instal·lació examinant a fons les capacitats elèctriques i físiques, inclòs l’accés al terrat.

Un cop finalitzada la missió de formació, els tècnics mostren un coneixement professional de les instal·lacions fotovoltaiques i adquireixen amplis coneixements en la realització d’estudis de viabilitat i estudis d’obra. En futures visites, aquest projecte englobarà tots els passos necessaris d’una instal·lació fotovoltaica, culminant amb l’execució d’un dels estudis de viabilitat meticulosament desenvolupats des de la visita inicial.

Aquestes formacions s’han dut a terme gràcies al finançament rebut de Barcelona Solidària promogut per l’Ajuntament de Barcelona i dins del programa de cooperació per la justícia global.