14 instal·lacions d’autoconsum a Terrassa


Client: Ajuntament de Terrassa
Localitat: Terrassa
Potència fotovoltaica: 627,14 kWp
Producció anual estimada: 910.000 kWh/año
Estalvi anual CO2: 373.100 kg. de CO2 eq

Retorn de la inversió: 5 anys

14 edificis municipals de Terrassa s’alimenten ja de la seva pròpia energia. L’Ajuntament de Terrassa va apostar per reduir les despeses elèctriques de diversos equipaments municipals amb la implementació de camps solars.

Promotor/a: Imesapi

Tasques desenvolupades:

  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Formació als instal·ladors.
  • Instal·lació.