10 mesures per cooperativitzar els municipis

10 mesures per cooperativitzar els municipis.

Aquest 10 de maig la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya organitza l’acte de presentació de 10 mesures per cooperativitzar els municipis, una proposa concreta per impulsar les cooperatives amb la col·laboració dels ajuntaments, de cara a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig.

Des d’Azimut 360 participem en el vídeo de presentació d’aquestes 10 mesures, que busquen impulsar el cooperativisme i l’economia social i solidària, entenent que som agents necessaris per a la democratització econòmica dels municipis i per un desenvolupament local transformador.

Volem que les cooperatives siguin un actor socioeconòmic clau en una economia més plural i per això cal emprendre diverses mesures. Entre d’altres, destaquem la millora de l’accés al finançament i ajuts, el foment de la intercooperació o la promoció de l’economia local. A més a més, es proposa incorporar el cooperativisme en l’àmbit educatiu, impulsar la recerca i desenvolupament en el sector i impulsar la gestió cooperativa i comunitària dels equipaments municipals.

Per més informació podeu veure al vídeo:


New IDAE Self-consumption Procedural Guide

New IDAE Self-consumption Procedural Guide.

We have just brought out our new Self-consumption Procedural Guide drawn up by IDAE in collaboration with ENERAGEN. It arises from RD 244/2019 approved in April 2019 and aims to describe the procedures to be followed in the public administration and the distribution companies for the power generation facilities for self-consumption.
After the Royal Decree-Law 15/2018 and the doors it opened for measures such as the repeal of the “sun tax”, the simplification of the installation classes or the inclusion of shared self-consumption, in April 2019 the new regulatory framework was completed and approved in  RD 244/2019. This law develops the administrative, technical and economic conditions of self-consumption, introduces individual and collective self-consumption configurations, establishes a simplified compensation for monthly surpluses and reorganizes the administrative registry of the installations, among others. It covers the new modes of self-consumption: self-consumption with surpluses (with or without compensation) and self-consumption without surpluses.
The Self-consumption Procedural Guide precisely contains this new legislation and offers the 17 administrative steps to follow for each modality described, either for individual or for collective installations. These may be in private homes, condominiums or industrial buildings. The guide also contains an analysis of the steps to be taken to correctly process installations carried out before the RD or installations to be expanded. It explains the simplified compensation mechanism and will soon explain the procedures in the autonomous regions.
The Guide is aimed at the general public, but above all at companies designing and installing self-consumption systems. We encourage you to consult it, as it is a good starting point to understand and be able to benefit from the new regulation.
To access the Guide, you can use this link:
https://www.idae.es/publicaciones/info-idae-060-guia-de-tramitacion-del-autoconsumo


Es completa la Llei d’Autoconsum

Es completa la Llei d’Autoconsum.

El RD 244/2019, de 5 d’abril i pel qual es regulen les condicions de l’Autoconsum, completa la Llei d’Autoconsum del passat octubre de 2018

El nou Reial Decret completa el marc regulador de l’Autoconsum fixant les condicions tècniques econòmiques i administratives només esbossades en l’anterior llei, el RD 15/2018. Cal destacar tres novetats principals: la regulació dels conceptes d’autoconsum col·lectiu, la simplificació dels registres administratius i la fixació d’un sistema de compensació.

La reducció dels tràmits administratius i la simplificació del procés de registre aplica a instal·lacions renovables de fins a 15 kW en el cas que hi siguin autoconsum amb excedents, o fins a 100 kW, si no en tenen. Comporta la unificació de totes les gestions en una de sola: la notificació de la instal·lació de la petita planta de producció a l’autoritat competent. Per altra banda, amb la nova llei passa a ser el distribuïdor d’energia elèctrica aquell qui ha de modificar el contracte d’accés del seu client, que tan sols haurà de facilitar el seu consentiment. Per últim, se simplifiquen de manera considerable la configuració dels sistemes de mesura, de manera que en la major part de les instal·lacions és suficient l’ús d’un sol comptador frontera amb la xarxa de distribució.

Cal destacar també la regulació de la figura de l’autoconsum col·lectiu, fins ara inexistent. Abans d’aquesta llei només era possible l’autoconsum individual connectat a la xarxa interna, però ara ja es contempla que diversos consumidors comparteixin la mateixa planta de generació. Aquest pot ser el cas de comunitats de veïns o grups d’empreses en una mateixa zona industrial. Com a punt extra, ja es permeten les instal·lacions de producció pròximes a consum, no necessàriament ubicades al mateix edifici propietat del consumidor o del grup de consumidors.

Malgrat els canvis ja esmentats, el punt més esperat de la llei és sens dubte la introducció d’un sistema de compensació simplificat. S’aconsegueix afegint la modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació i suposa una novetat molt esperada pel sector, ja que possibilita que productor-consumidor faci un balanç d’energia mensual entre l’energia que importa de la xarxa a través companyia distribuïdora i la que produeix en règim d’autoconsum. L’energia sobrant del sistema no s’aboca a la xarxa gratuïtament, sinó que té un efecte de descompte en la factura elèctrica mes a mes. Això incrementa la rendibilitat de projectes d’instal·lacions renovables, entre altres, instal·lacions amb plaques fotovoltaiques.

Per més informació, podeu utilitzar la següent drecera al Reial Decret complet:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089


New model of municipal regulation for promoting self-consumption installations

New model of municipal regulation for promoting self-consumption installations.

The Working Group of Local Authorities of the Board for Promoting Photovoltaic Self-consumption in Catalonia, promoted by the Catalan Institute of Energy, approves a municipal regulation model that encourages the implementation of self-consumption installations using photovoltaic solar energy.

The proposed municipal regulation model results from the Photovoltaic Promotion Board in Catalonia and responds to Act 16/2017 of the Parliament of Catalonia, which  establishes the need for municipalities to actively contribute to the objectives of the fight against climate change. Thus, the regulation is addressed to all municipalities that wish to incorporate and promote photovoltaic installations in their municipality, with the modifications they deem appropriate.

The first section defines the administrative actions the Council can take on solar photovoltaic self-consumption installations by setting simplified procedures. Specifically, it proposes a preliminary notification mechanism allowing installations to be executed when all the documentation is presented. This documentation must include a technical report of the installation, the official statement of the installation company, the detailed quote and the required proof of payment. Most of these documents are included in the Annex to the Regulation.

The second section sets the tax credits these facilities may be entitled to, specifically those affecting Property Tax and in the Tax on Buildings, Installations and Works. These are the proposed economic measures to incentivise these installations.

Click here to access the municipal regulations:

 

http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/24_usos_energia/03_mon_local/05_autoconsum_fotovoltaic/arxius/OrdenancaMunicipal_AmbAnnexes.pdf