Banc bateries_contenidor_inversor

El Paper de les Bateries en Sistemes Híbrids Solars

El Paper de les Bateries en Sistemes Híbrids Solars a l'Àfrica

socomec_baterias_Azimut360

En els últims anys, els sistemes d’ emmagatzematge electroquímic s’han posicionat com a actors significatius en la transició energètica, al costat de les fonts renovables. A diferència d’altres sistemes d’ emmagatzematge convencionals com els mecànics, tèrmics o químics, l’emmagatzematge electroquímic ofereix diverses avantatges, incloent una alta densitat d’energia i potència, preus de mercat competitius i la capacitat de suportar aplicacions de càrrega i descàrrega contínues.

A causa de la seva escalabilitat i flexibilitat, les bateries electroquímiques s’han fet omnipresents en la nostra vida quotidiana, alimentant dispositius portàtils des de telèfons mòbils fins a tauletes o ordinadors portàtils. No és d’estranyar, doncs, que fins i tot el sector automobilístic estigui fent el pas dels motors de combustió als motors elèctrics, acoblats amb bateries electroquímiques.

En el sector fotovoltaic (PV), les bateries s’han utilitzat àmpliament durant la darrera dècada per emmagatzemar l’energia excendent produïda pels panells solars durant les hores assolellades i utilitzar-la durant la nit. La decisió de traslladar la producció d’energia a la nit pot estar motivada per diversos factors, depenent del tipus d’instal·lació.

En sistemes connectats a la xarxa, tant a nivell industrial com residencial, la majoria dels sistemes solars instal·lats no inclouen bateries. La raó d’això, rau en les implicacions de cost. Traslladar l’energia solar excendent a les hores nocturnes comporta un augment del cost per quilowatt hora (kWh) i un període de retorn de la inversió més llarg. Proporcionar exemples quantitatius és complicat, ja que depèn de factors com les factures elèctriques, els costos programats, els preus de les bateries i la capacitat de les bateries.

Segons la nostra experiència en el sector, per duplicar l’autoconsum mitjançant el sistema híbrid, passem de 4-5 anys de Temps de Retorn de la Inversió, amb només la instal·lació fotovoltaica, a 9-10 anys amb bateries. Per aquesta raó, la majoria de les instal·lacions són conegudes com a “0-injecció” o “autoconsum”, on la producció màxima del sistema solar coincideix amb la demanda màxima de càrrega.

oxigen-pacients-azimut360

Abordant els Desafiaments de Fiabilitat:

No obstant això, si la xarxa local és poc fiable i obliga els consumidors a patir talls de corrent freqüents, l’ús de bateries esdevé una solució més econòmica i respectuosa amb el medi ambient en comparació amb el recolzament en generadors dièsel com a reserves. Les indústries i els hospitals, per exemple, es beneficien de la integració de bateries en els seus sistemes ja que això assegura un grau més alt d’independència de la xarxa, resultant en un subministrament energètic més estable i flexible.

Diverses situacions a l’Àfrica han demostrat la necessitat crítica d’integració de bateria, ja que els hospitals no podien operar en sales quirúrgiques a causa de talls de xarxa i la indisponibilitat temporal de combustible dièsel per a generadors. A més, alimentar els teus dispositius amb la teva pròpia energia produïda també té un gran avantatge en termes de qualitat i seguretat energètica.

La primera és crucial per evitar que els dispositius dels clients, que poden ser molt costosos, estiguin subjectes a una alimentació elèctrica fluctuant de la xarxa i així es malmetin amb el temps. La segona millora la resiliència de la indústria o l’hospital en reaccionar a l’augment dels preus dels combustibles fòssils o les inestabilitats polítiques.

baterias_azimut360

Sistemes Fora de la Xarxa (off grid):

En el cas específic dels sistemes fora de la xarxa, les bateries assumeixen un paper clau, oferint una solució pràctica i indispensable. La seva integració amb la tecnologia fotovoltaica (PV) esdevé fonamental per assegurar un subministrament de corrent ininterromput les 24 hores del dia. Aquests sistemes van més enllà de la simple optimització econòmica i estan dissenyats per complir objectius específics. Depenent de l’aplicació, la bateria pot ser dimensionada de manera adequada per satisfer els requeriments de càrrega durant dos o fins i tot tres dies consecutius. Donada la imprevisibilitat dels recursos solars, aquests sistemes són consistentment hibriditzats amb petits generadors dièsel com a mesura de contingència durant períodes prolongats de pluja.

Mirant Cap al Futur:

En el pròxim blog, entrarem en detall sobre els tipus de bateries disponibles (plom-àcid, ió de liti, bateries de flux…) discutint quines són preferides en un cas i quines en l’altre. Com que la importància de l’emmagatzematge en l’electrificació dels sectors de producció i consum és ben coneguda, sempre hi ha més i més tecnologies emergents entrant al mercat. Passarem revista les més populars, descrivint els seus avantatges i inconvenients en aplicacions comercials i industrials.

Per més informació pots llegir l’article relacionat:

https://azimut360.coop/2023/11/energia-solar-per-a-hospitals-a-lafrica-subsahariana-quan-te-sentit/

Azimut World: àrea de Comercial Internacional

 


placas solares MRC_Azimut360

Energia solar per a hospitals a l'Àfrica subsahariana: quan té sentit?

Energia solar per a hospitals i centres de recerca biomèdica a l'Àfrica subsahariana: quan té sentit?

L’energia solar ha anat creixent exponencialment a tot el món a causa dels seus nombrosos avantatges i capacitat per satisfer les demandes d’una població creixent. A l’Àfrica subsahariana, la necessitat d’energia fiable en hospitals i centres de recerca biomèdica s’ha tornat cada vegada més crucial. Aquest article explorarà les raons darrere d’aquesta necessitat, els beneficis de l’energia solar i les condicions òptimes per implementar sistemes solars fotovoltaics (FV), solucions d’emmagatzematge d’energia de bateries (BESS), sistemes híbrids fotovoltaic + dièsel i producció d’oxigen mèdic alimentat per energia solar.

placas solares MRC_Azimut360

Per què hospitals i centres de recerca biomèdica?

Els hospitals i centres de recerca biomèdica juguen un paper vital en la salut i el benestar de les persones de l’Àfrica subsahariana. Són responsables de proporcionar atenció mèdica crítica, dur a terme investigacions que salven vides i crear una infraestructura sanitària sostenible. Com a tal, requereixen un poder continu, fiable i eficient per executar les seves operacions i donar suport a la seva missió.

La necessitat d’una font d’alimentació fiable

La manca d’un subministrament elèctric fiable a l’Àfrica subsahariana planteja reptes importants als hospitals i centres de recerca. Els freqüents talls d’energia interrompen els serveis, equips i investigacions essencials[1]. Això, pot conduir a la pèrdua de dades valuoses, retards en l’atenció dels i les pacients potencialment mortals i un augment dels costos operatius. A més, dependre de la xarxa local pot sotmetre els valuosos electrodomèstics dels clients a fluctuacions de potència i disminuir la resiliència en resposta a augments de preus dels combustibles o incerteses polítiques.

La necessitat d’una font d’energia estable i eficient és essencial per abordar aquests reptes i garantir el funcionament eficaç de les institucions sanitàries.

Els beneficis de l’energia solar

L’energia solar ofereix diversos beneficis per als hospitals i centres de recerca biomèdica de l’Àfrica subsahariana:

 1. Fiabilitat: Els sistemes d’energia solar poden proporcionar una font d’alimentació estable i contínua, reduint el risc d’interrupcions i minimitzant les interrupcions dels serveis i la investigació.
 2. Rendibilitat: Els sistemes d’energia solar han reduït significativament el seu cost durant l’última dècada. Això fa que sigui més assequible per a les institucions sanitàries invertir en energia solar.
 3. Sostenibilitat: L’energia solar és un recurs net i renovable que pot ajudar a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i promoure pràctiques respectuoses amb el medi ambient.
 4. Escalabilitat: Els sistemes d’energia solar es poden ampliar fàcilment per satisfer les creixents demandes dels hospitals i centres de recerca.
 5. Simplicitat i experiència local: L’energia solar empra tecnologia senzilla que pot ser fàcilment mantinguda i coneguda pel personal local, reduint la dependència d’experts externs.
 6. Energia d’alta qualitat: La generació d’energia solar és estable i controlada per inversors de tecnologia avançada, garantint un subministrament d’energia consistent i d’alta qualitat per a operacions crítiques.

photovoltaic MRC_Azimut360

Quan afegir energia solar fotovoltaica?

És important tenir en compte els següents factors a l’hora de decidir quan afegir energia solar fotovoltaica a hospitals i centres de recerca:

 1. Ubicació: Les zones amb abundant insolació i ombra mínima són ideals per a instal·lacions solars fotovoltaiques.
 2. Demanda energètica: Comprendre els patrons de consum d’energia de la institució ajudarà a determinar la mida adequada del sistema solar fotovoltaic.
 3. Espai disponible: La instal·lació ha de disposar d’espai suficient per a la instal·lació de plaques solars i equips relacionats.
 4. Incentius financers: Els governs i les organitzacions poden oferir incentius, subvencions o crèdits fiscals per a la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics, fent-la més assequible. Consulta’ns més per conèixer les oportunitats de finançament actuals.

Quan afegir emmagatzematge de la bateria?

L’emmagatzematge de la bateria és útil quan:

 1. La inestabilitat de la xarxa és freqüent, i l’energia auxiliar d’emergència (backup) és crucial per mantenir els serveis essencials i les activitats de recerca.
 2. La demanda d’energia fluctua al llarg del dia, i l’energia emmagatzemada es pot utilitzar durant els períodes de màxima demanda.

Potenciar la quota d’energia renovable enfront de l’autoconsum fotovoltaic directe (FV).

Tipus de solucions d’emmagatzematge d’energia de bateries (BESS)

Es poden utilitzar diferents químics de solucions d’emmagatzematge d’energia de bateries per a hospitals i centres de recerca, incloent:

 1. Bateries de plom-àcid: Són una opció rendible, però tenen una vida útil més curta i una densitat d’energia més baixa en comparació amb altres tipus de bateries.
 2. Bateries de ions de liti: Ofereixen una major densitat d’energia, una vida útil més llarga i un millor rendiment, però tenen un cost més elevat.
 3. Bateries de flux: Aquestes bateries són adequades per a l’emmagatzematge d’energia a gran escala i poden proporcionar durades de descàrrega més llargues, però són més complexes i cares que altres opcions.

Hibridació amb la xarxa elèctrica i/o grups electrògens dièsel existents

gràfic producció

La integració de sistemes solars fotovoltaics amb la xarxa de serveis públics i/o grups electrògens dièsel existents permet una font d’alimentació més estable i flexible. Els sistemes híbrids poden optimitzar la generació i el consum d’energia, reduint la dependència del combustible dièsel i reduint els costos operatius. Aquests sistemes es poden dissenyar per prioritzar l’energia solar, utilitzant l’electricitat de xarxa com a font secundària i recorrent als generadors dièsel només quan sigui imprescindible.

Usos addicionals: Energia solar per a la producció d’oxigen mèdic

oxygen_azimut360

L’oxigen medicinal és essencial als hospitals per a diversos tractaments i procediments. En molts hospitals de l’Àfrica subsahariana, el subministrament d’oxigen pot ser poc fiable i costós. L’energia solar es pot utilitzar per alimentar sistemes de producció d’oxigen mèdic, proporcionant una solució sostenible i rendible. En aprofitar l’energia del sol, els hospitals poden produir el seu propi oxigen, reduint la dependència de proveïdors externs i garantint un subministrament constant per a necessitats sanitàries crítiques.

L’energia solar presenta una solució prometedora per a hospitals i centres de recerca biomèdica a l’Àfrica subsahariana, oferint una font d’energia fiable, rendible i sostenible. L’avaluació de les necessitats i circumstàncies específiques de cada institució és crucial per determinar el moment i el mètode òptims per implementar un sistema solar fotovoltaic amb o sense emmagatzematge de bateries o hibridar-se amb la xarxa de serveis públics o amb un grup electrogen. En adoptar l’energia solar, les institucions sanitàries poden superar els reptes de les fonts d’energia poc fiables i contribuir al desenvolupament a llarg termini de la infraestructura sanitària de la regió.

Estàs preparat per explorar el potencial de l’energia solar per al teu hospital o centre de recerca biomèdica a l’Àfrica Subsahariana? El nostre equip d’experts està aquí per ajudar-lo a avaluar les seves necessitats, dissenyar la solució òptima i oferir-li una proposta tecnoeconòmica.

Azimut World: àrea de Comercial Internacional

 


Inauguració-CDG-Azimut360

Casa de Gaiato i la seva aposta per l'energia solar

Casa do Gaiato i la seva aposta per l'energia solar.

Inauguració-CDG-Azimut360

Estalvi en les despeses elèctriques i formació per a les noves generacions

En el cor de la província de Maputo, a Moçambic, la Casa do Gaiato (CdG) ha estat un far de suport social per a les comunitats rurals durant més de tres dècades. Aquesta organització sense ànim de lucre, situada al districte de Boane, ha proporcionat una àmplia gamma de serveis vitals, des de l’alimentació fins a l’educació, als infants orfes i a les famílies necessitades dels pobles veïns. Amb una de les escoles més grans i exitoses de la regió, CdG no només ofereix educació primària i secundària, sinó que també proporciona serveis de recollida d’infants i suport social a les famílies.

No obstant això, aquesta institució s’enfronta des dels seus inicis a un desafiament important: la manca d’un subministrament elèctric assequible i fiable. Com una de les poques entitats de la zona connectada a la xarxa nacional, CdG ha hagut de suportar factures d’electricitat elevades i, per consegüent, una càrrega financera que ha minvat la seva capacitat d’autosuficiència. Aquesta situació ha forçat l’organització a dependre cada vegada més de fonts de finançament externes per a continuar amb les seves activitats i projectes comunitaris.

Però el problema no s’acaba aquí. La inestabilitat i la baixa qualitat del subministrament elèctric han tingut un impacte directe en les operacions diàries de CdG. Des de la interrupció d’activitats fins a la reparació freqüent o substitució de maquinària i aparells, l’organització ha hagut de recórrer a generadors dièsel cars i mediambientalment insostenibles.

energia solar_cdg

Aquesta crisi energètica no és un problema aïllat de CdG; és una realitat que afecta tota la comunitat circumdant. La necessitat d’una font d’electricitat neta, assequible i fiable era més urgent que mai, no només per a l’organització, sinó també per a les famílies que depenen dels seus serveis.

Aquesta iniciativa té com a objectiu no només alleujar la càrrega financera de l’organització mitjançant la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic de 42,8 kW i 40 kWh de capacitat d’emmagatzematge, sinó també formar la pròxima generació de tècnics en energies renovables.

La primera fase del projecte s’ha centrat en la reducció de les factures d’electricitat de CdG, que han estat un obstacle significatiu per a la seva autosuficiència. Amb l’ús de bateries per a l’emmagatzematge d’energia, l’organització espera establir un subministrament elèctric parcialment independent, alliberant recursos per a altres projectes comunitaris.

En una decisió estratègica que reflecteix la seva sensibilitat cap a les necessitats de la comunitat, la Casa do Gaiato (CdG) ha optat per prioritzar l’àrea residencial en cas d’apagades de la xarxa. Les bateries de suport de 40 kWh estan connectades exclusivament a aquesta àrea, permetent un subministrament d’energia més prolongat en situacions crítiques. Aquesta elecció posa de manifest l’enfocament humanitari de l’organització, que considera l’àrea residencial com la més crítica en comparació amb l’àrea productiva.

Per assegurar l’èxit del projecte, CdG ha col·laborat estretament amb nosaltres com a cooperativa d’enginyeria especialitzada en energies renovables. Des de l’adjudicació del contracte, ambdues parts hem supervisat de prop les activitats realitzades per la subcontractista, mantenint reunions periòdiques quinzenals fins a la finalització del projecte.

Formació CdG_:Azimut360

Però aquesta iniciativa va més enllà de la simple instal·lació de panells solars i bateries. El projecte a CdG no se centra només en solucions a curt termini. Entenem que la sostenibilitat del sistema instal·lat depèn també de la formació i l’educació de les persones que se’n faran càrrec. Per això, s’ha incorporat un component educatiu al projecte, oferint formació teòrica i pràctica en sistemes solars fotovoltaics als joves que resideixen a les seves instal·lacions. Aquesta formació no es limita als residents de CdG; s’estén també als joves dels pobles veïns, amb l’assistència de la Fundação Encontro.

Per això pensem, que l’impacte d’aquesta iniciativa podria ser transformadora a diversos nivells. No només es tracta del primer projecte d’aquest tipus a la regió, sinó que també serveix com a model per a futurs programes en el camp de les energies renovables. Mitjançant la col·laboració amb les autoritats locals, CdG i la Fundação Encontro aspiren a fer d’aquesta iniciativa un punt de partida per a una revolució energètica verda a la comunitat.

És per això, que els objectius principals del pla són doblement impactants: d’una banda, proporcionar a CdG un subministrament elèctric més assequible i sostenible, i de l’altra, formar una nova generació de professionals en el camp de les energies renovables. Aquesta és una aposta per al futur que podria canviar les regles del joc no només per a CdG, sinó per a tota la regió.

formacióenergiasolarCDG

Amb un estalvi anual estimat de 3.500€ en factures d’electricitat i un impacte educatiu que s’estén més enllà de les seves aules, la Casa do Gaiato (CdG) està establint un nou paradigma en l’ús d’energies renovables i educació a Moçambic. Aquest projecte pioner no només ha millorat la sostenibilitat financera de l’organització, sinó que també ha obert noves vies d’aprenentatge i oportunitats laborals per als joves de la comunitat.

Durant els tres mesos des de la seva implementació, la instal·lació fotovoltaica ha demostrat ser un èxit rotund. L’estalvi anual de 3.500€ equival al cost dels estudis universitaris per a tres estudiants, una contribució significativa a l’autosuficiència de CdG. A més, el sistema de còpia de seguretat ha estat crucial per a mantenir les operacions ininterrompudes, fins i tot durant les apagades de la xarxa que abans paralitzaven les activitats de l’organització.

Però el projecte va més enllà dels números. En paraules d’Arlindo Gabriel Baptista, professor de física i informàtica a CdG, aquesta iniciativa ha enriquit el currículum escolar, permetent-li introduir discussions sobre energies renovables en classe. Baptista espera que aquesta experiència pugui donar lloc a un curs de formació professional en fotovoltaica a l’escola.

Rosa Francisco Anakondia, una de les estudiants que va participar en la formació, reflecteix l’impacte transformador del projecte. Amb 24 anys, Rosa ha descobert una passió per les energies renovables i aspira a una carrera en aquest camp en ràpida expansió. “Vaig aprendre que mai és tard per aprendre alguna cosa,” diu Anakondia, destacant també la seva contribució a desmuntar estereotips de gènere en àrees tècniques.

Azimut World: àrea de cooperació al desenvolupament