Energia solar per a hospitals i centres de recerca biomèdica a l'Àfrica subsahariana: quan té sentit?

L’energia solar ha anat creixent exponencialment a tot el món a causa dels seus nombrosos avantatges i capacitat per satisfer les demandes d’una població creixent. A l’Àfrica subsahariana, la necessitat d’energia fiable en hospitals i centres de recerca biomèdica s’ha tornat cada vegada més crucial. Aquest article explorarà les raons darrere d’aquesta necessitat, els beneficis de l’energia solar i les condicions òptimes per implementar sistemes solars fotovoltaics (FV), solucions d’emmagatzematge d’energia de bateries (BESS), sistemes híbrids fotovoltaic + dièsel i producció d’oxigen mèdic alimentat per energia solar.

placas solares MRC_Azimut360

Per què hospitals i centres de recerca biomèdica?

Els hospitals i centres de recerca biomèdica juguen un paper vital en la salut i el benestar de les persones de l’Àfrica subsahariana. Són responsables de proporcionar atenció mèdica crítica, dur a terme investigacions que salven vides i crear una infraestructura sanitària sostenible. Com a tal, requereixen un poder continu, fiable i eficient per executar les seves operacions i donar suport a la seva missió.

La necessitat d’una font d’alimentació fiable

La manca d’un subministrament elèctric fiable a l’Àfrica subsahariana planteja reptes importants als hospitals i centres de recerca. Els freqüents talls d’energia interrompen els serveis, equips i investigacions essencials[1]. Això, pot conduir a la pèrdua de dades valuoses, retards en l’atenció dels i les pacients potencialment mortals i un augment dels costos operatius. A més, dependre de la xarxa local pot sotmetre els valuosos electrodomèstics dels clients a fluctuacions de potència i disminuir la resiliència en resposta a augments de preus dels combustibles o incerteses polítiques.

La necessitat d’una font d’energia estable i eficient és essencial per abordar aquests reptes i garantir el funcionament eficaç de les institucions sanitàries.

Els beneficis de l’energia solar

L’energia solar ofereix diversos beneficis per als hospitals i centres de recerca biomèdica de l’Àfrica subsahariana:

 1. Fiabilitat: Els sistemes d’energia solar poden proporcionar una font d’alimentació estable i contínua, reduint el risc d’interrupcions i minimitzant les interrupcions dels serveis i la investigació.
 2. Rendibilitat: Els sistemes d’energia solar han reduït significativament el seu cost durant l’última dècada. Això fa que sigui més assequible per a les institucions sanitàries invertir en energia solar.
 3. Sostenibilitat: L’energia solar és un recurs net i renovable que pot ajudar a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i promoure pràctiques respectuoses amb el medi ambient.
 4. Escalabilitat: Els sistemes d’energia solar es poden ampliar fàcilment per satisfer les creixents demandes dels hospitals i centres de recerca.
 5. Simplicitat i experiència local: L’energia solar empra tecnologia senzilla que pot ser fàcilment mantinguda i coneguda pel personal local, reduint la dependència d’experts externs.
 6. Energia d’alta qualitat: La generació d’energia solar és estable i controlada per inversors de tecnologia avançada, garantint un subministrament d’energia consistent i d’alta qualitat per a operacions crítiques.
photovoltaic MRC_Azimut360

Quan afegir energia solar fotovoltaica?

És important tenir en compte els següents factors a l’hora de decidir quan afegir energia solar fotovoltaica a hospitals i centres de recerca:

 1. Ubicació: Les zones amb abundant insolació i ombra mínima són ideals per a instal·lacions solars fotovoltaiques.
 2. Demanda energètica: Comprendre els patrons de consum d’energia de la institució ajudarà a determinar la mida adequada del sistema solar fotovoltaic.
 3. Espai disponible: La instal·lació ha de disposar d’espai suficient per a la instal·lació de plaques solars i equips relacionats.
 4. Incentius financers: Els governs i les organitzacions poden oferir incentius, subvencions o crèdits fiscals per a la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics, fent-la més assequible. Consulta’ns més per conèixer les oportunitats de finançament actuals.

Quan afegir emmagatzematge de la bateria?

L’emmagatzematge de la bateria és útil quan:

 1. La inestabilitat de la xarxa és freqüent, i l’energia auxiliar d’emergència (backup) és crucial per mantenir els serveis essencials i les activitats de recerca.
 2. La demanda d’energia fluctua al llarg del dia, i l’energia emmagatzemada es pot utilitzar durant els períodes de màxima demanda.

Potenciar la quota d’energia renovable enfront de l’autoconsum fotovoltaic directe (FV).

Tipus de solucions d’emmagatzematge d’energia de bateries (BESS)

Es poden utilitzar diferents químics de solucions d’emmagatzematge d’energia de bateries per a hospitals i centres de recerca, incloent:

 1. Bateries de plom-àcid: Són una opció rendible, però tenen una vida útil més curta i una densitat d’energia més baixa en comparació amb altres tipus de bateries.
 2. Bateries de ions de liti: Ofereixen una major densitat d’energia, una vida útil més llarga i un millor rendiment, però tenen un cost més elevat.
 3. Bateries de flux: Aquestes bateries són adequades per a l’emmagatzematge d’energia a gran escala i poden proporcionar durades de descàrrega més llargues, però són més complexes i cares que altres opcions.

Hibridació amb la xarxa elèctrica i/o grups electrògens dièsel existents

gràfic producció

La integració de sistemes solars fotovoltaics amb la xarxa de serveis públics i/o grups electrògens dièsel existents permet una font d’alimentació més estable i flexible. Els sistemes híbrids poden optimitzar la generació i el consum d’energia, reduint la dependència del combustible dièsel i reduint els costos operatius. Aquests sistemes es poden dissenyar per prioritzar l’energia solar, utilitzant l’electricitat de xarxa com a font secundària i recorrent als generadors dièsel només quan sigui imprescindible.

Usos addicionals: Energia solar per a la producció d’oxigen mèdic

oxygen_azimut360

L’oxigen medicinal és essencial als hospitals per a diversos tractaments i procediments. En molts hospitals de l’Àfrica subsahariana, el subministrament d’oxigen pot ser poc fiable i costós. L’energia solar es pot utilitzar per alimentar sistemes de producció d’oxigen mèdic, proporcionant una solució sostenible i rendible. En aprofitar l’energia del sol, els hospitals poden produir el seu propi oxigen, reduint la dependència de proveïdors externs i garantint un subministrament constant per a necessitats sanitàries crítiques.

L’energia solar presenta una solució prometedora per a hospitals i centres de recerca biomèdica a l’Àfrica subsahariana, oferint una font d’energia fiable, rendible i sostenible. L’avaluació de les necessitats i circumstàncies específiques de cada institució és crucial per determinar el moment i el mètode òptims per implementar un sistema solar fotovoltaic amb o sense emmagatzematge de bateries o hibridar-se amb la xarxa de serveis públics o amb un grup electrogen. En adoptar l’energia solar, les institucions sanitàries poden superar els reptes de les fonts d’energia poc fiables i contribuir al desenvolupament a llarg termini de la infraestructura sanitària de la regió.

Estàs preparat per explorar el potencial de l’energia solar per al teu hospital o centre de recerca biomèdica a l’Àfrica Subsahariana? El nostre equip d’experts està aquí per ajudar-lo a avaluar les seves necessitats, dissenyar la solució òptima i oferir-li una proposta tecnoeconòmica.

Azimut World: àrea de Comercial Internacional