PROJECTE
Ampliació Autònoma a l’Alaior

Client:
Jazzya Investments SL
Localitat:
Alaior
Potència fotovoltaica:
16,2 kWp
Producció anual estimada:
22.680 kWh/any
Estalvi anual CO2:
6.985,44 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Instal·lació