PROJECTE
14 instal·lacions d’autoconsum a Terrassa

Client:
Ajuntament de Terrassa
Localitat:
Terrassa
Potència fotovoltaica:
627,14 kWp
Producció anual estimada:
910.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
373.100 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Formació als instal·ladors.
  • Instal·lació.