14 instal·lacions d’autoconsum a Terrassa

14 instal·lacions d’autoconsum a Terrassa

Ubicació:
Terrassa
Potència pic:
627,14 kWp
Nº de panells:
Producció anual estimada:
910.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
373.100 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Formació als instal·ladors.
  • Instal·lació.