Instal·lació d’un concentrador d’Oxigen a l’Hospital Sant Joan de Déu | Mabesseneh (Serra Lleona)


Ubicació: Mabesseneh (Serra Lleona)

Període: 2019

Objectiu:

El projecte Azimut O2 té com a objectiu habilitar un concentrador d’oxigen i un sistema d’emmagatzematge d’oxigen de baixa pressió.

Accions:

  • Instal·lació de l’equipament
  • Capacitació del personal tècnic
  • Monitorització online

Valor afegit:

Habilitar un generador d’oxigen a l’àrea pediàtrica de l’Hospital per tal de contribuir a l’accés d’oxigen mèdic a infants que pateixen una malaltia amb hipòxia associada. Molts infants en aquesta regió moren degut a la falta d’oxigen tant en el moment del part com per malalties com la pneumònia. Disposar d’oxigen mèdic pot contribuir a rebaixar les xifres de mortalitat infantil a l’hospital i millorar les condicions de vida dels infants.