Plantes fotovoltaiques Moçambic


Ubicació: Moçambic

Client/promotor: FUNAE

Valor afegit:

Com a part dels esforços del Govern de Moçambic, per augmentar l’accés als serveis d’energia elèctrica a les zones rurals, FUNAE – Fons d’Energia pretén electrificar els Llocs Administratius de Chintolo al Districte de Cahora Bassa, Xipera al Districte de Maràvia, Província de Tete i Mapulanguene, al Districte de Magude,  Província de Maputo a través de plantes fotovoltaiques.

Amb aquesta intenció, la FUNAE pretén construir plantes fotovoltaiques de 60 i 100 kWp, per tal de proporcionar serveis bàsics d’energia elèctrica a aquestes localitats, per millorar la qualitat de vida i augmentar l’accés a les fonts d’energia al país.

Les plantes fotovoltaiques han d’ estar preparades per a la interconnexió a la xarxa de distribució, que es construirà en un altre contractista essent la responsabilitat del contractista de la xarxa de distribució connectar la planta fotovoltaica.