Azimut O2: Solucions d’Oxigen mèdic solar


Ubicació: Chefchaouen, Marroc

Període: Desembre 2020 a novembre 2021

Finançat: Impulsem el que fas. Barcelona Activa

Objectiu:

Contribuir a l’accés d’oxigen mèdic a persones i infants que pateixin una malaltia amb hipòxia associada.

El projecte Azimut O2 té una forta component de gènere, ja que l’objectiu final d’aquest és garantir l’accés al Dret a la Salut que sovint es veu vulnerat en els països del sud global en els quals s’intervé.

les dones pateixen de manera més agreujada la vulneració del Dret a la Salut tot i ser les principals usuàries dels sistemes de salut a causa de l’alt nombre d’embarassos i parts, però també molt freqüentment són les acompanyants i úniques cuidadores de tots els infants i de les persones grans de la família que puguin necessitar atenció mèdica. La millora de l’atenció mèdica i dels sistemes de salut millora la situació de les dones arreu del món.

Accions:

  • Realització d’assajos de forma estanca (aïllament tècnic i acústic adequats) en equips elèctrics i de generació d’oxigen.
  • Organització i estocatge d’equips tecnològics i d’instrumentació i mesura per a la realització de tasques de R+D+i ;
  • Muntatge de prototipus (banc de treball) i futur muntatge de producte
  • Comunicació i difusió del projecte