Electrificació rural comunitària amb microxarxes solars fotovoltaiques autogestionades a la regió de Zanzan, Costa d’Ivori


Objectiu:

L’ objectiu general del projecte és proporcionar una infraestructura d’ electrificació bàsica descentralitzada i sostenible als habitants dels set aldees, permetent que aquests aldees rurals remotes es beneficiïn no només de l’ electrificació domèstica bàsica, sinó també de l’ energia per a usos vitals de la comunitat: educació, salut, informació i enllumenat públic i, per tant,  de l’ ús productiu de l’ energia que permetrà el creixement econòmic

Període: 2102-2017

Ubicació:

Zamou, Solokaye, Kapé, Kakpin, Gansé, Boudou i Kromambira. Els 7 pobles pertanyen a la regió de Zanzan, departament de Nassian, al nord-est de Costa d’Ivori. La regió de Zanzan està situada al nord-est de Costa d’Ivori i és la regió més infrautilitzada de Costa d’Ivori.

Valor afegit:

Abans del projecte no hi havia cap servei elèctric compartit, de manera que va contribuir a augmentar l’accés a l’energia a la comunitat gairebé en un 100%. S’assegura l’electricitat per a usos comunitaris (sanitaris, educatius, de bombament d’aigua i edificis religiosos) i s’estableixen activitats productives com neveres comunitàries, congeladors, molins, bombeig d’aigua, emmagatzematge, depuració i sistemes de distribució. La satisfacció general dels consumidors és molt alta, especialment per als pobles petits que no pateixen escassetat d’energia.

En  el marc del projecte s’han creat almenys 34 llocs de treball locals: 11 instal·ladors + 2 federats (gerent + director tècnic) + 7 supervisors de minixarxa + 14 gestors d’usos productius. A més, almenys 100 llocs de treball locals es van crear indirectament després del projecte.

Instal·lació:

ZAMOU :

Consum total d’ energia mensual (kWh): 3.376 kWh/mes
Consum d’ energia nocturna (kWh): 2.717 kWh/mes
Potència nominal de la instal·lació (kW): 29 Kw

SOLOKAYE :

Consum total d’ energia mensual (kWh): 1.552 kWh/mes
Consum d’ energia nocturna (kWh): 1.027 kWh/mes
Potència nominal de la instal·lació (kW): 16 Kw

KAPÉ :

Consum total d’ energia mensual (kWh): 1.967 kWh/mes
Consum d’ energia nocturna (kWh): 1.001 kWh/mes
Potència nominal de la instal·lació (kW): 18 kW

KAKPIN :

Consum total d’ energia mensual (kWh): 2.753 kWh/mes
Consum d’ energia nocturna (kWh): 1.628 kWh/mes
Potència nominal de la instal·lació (kW): 32 kW

GANSÉ

Consum total d’ energia mensual (kWh): 3.924 kWh/mes
Consum d’ energia nocturna (kWh): 3.083 kWh/mes
Potència nominal de la instal·lació (kW): 27 kW

BOUDOU :

Consum total d’ energia mensual (kWh): 1.702 kWh/mes
Consum d’ energia nocturna (kWh): 1.027 kWh/mes
Potència nominal de la instal·lació (kW): 24 Kw

KROMAMBIRA :

Consum total d’ energia mensual (kWh): 1.681 kWh/mes
Consum d’ energia nocturna (kWh): 1.040 kWh/mes
Potència nominal de la instal·lació (kW): 21 kW