Comunitat Energètica de La Bordeta


Client: Batec

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Estudi Tècnic: Inclou edificis públics i privats per crear una Comunitat Energètica amb diversos punts de producció.
  • Estudi Jurídic: Assessorament jurídic per la creació de la comunitat i les cessions de cobertes.

Dades tècniques:

Any: 2022

Sistema de 129.8 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 197.5MWh/kW/any

Quantitat total de mòduls: 288