Comunitat Energètica a Pinell de Brai


Client: Promou Ajuntament de Pinell de Brai i Gepec

Tasques desenvolupades:

  • Disseny del pla de tècnic i econòmic per la instal·lació fotovoltaica al Pavelló Municipal.
  • Acompanyament en la redacció dels estatuts i la creació de la cooperativa Solbrai.
  • Presentació oficial de la Comunitat Energètica. Suport en la difusió i comunicació del projecte.

Valor afegit:
Creació de la cooperativa Solbrai. (www.solbrai .cat)

Dades tècniques:

Any: 2021

Sistema de 100 kWp en coberta i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 1.427 kWh/kW/any

Quantitat total de mòduls: 400