Instal·lació per a l’Autoconsum compartit en comunitat de propietaris al barri de Gràcia de Barcelona Camelies 83


Client: Serveis comuns de la comunitat

Tasques desenvolupades:

  • Dimensionament i disseny dels sistemes
  • Instal·lació
  • Legalització

Valor afegit:

El projecte s’ha dissenyat per generar energia elèctrica fotovoltaica per tal d’abastir part del consum dels serveis comuns de l’edifici. Els excedents s’ aboquen a la xarxa i van a compensar. D’aquesta manera els veïns i veïnes de l’habitatge ha n pogut veure disminuir la despesa elèctrica comuna.

Dades tècniques:

Any: 2019

Sistema d’autoconsum i 8.04 kWp en coberta plana i connectat a xarxa.

Producció específica (kW): 1.739  kWh/any

Quantitat total de mòduls: 24